Nahajate se: Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti

Javušnik d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Ker se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, bomo varovali zaupnost zbranih podatkov v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Na tem mestu želimo pojasniti, katere podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Vrsta podatkov in namen obdelave osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

1. Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo nekateri podatki: IP številka, vrsta brskalnika, čas obiska in naslovi spletnim mest, ki ste jih obiskali na naši spletni strani. Gre za podatke, ki so namenjeni izključno za interne statistične namene. Tako zbrani podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretjim osebam.

2. Povpraševalni in kontaktni obrazec

Na spletni strani podjetja Javušnik d.o.o. je mogoče preko spletnega obrazca (kontaktni obrazec in povpraševalni obrazec, v nadaljevanju obrazec) vzpostaviti stik s podjetjem. Pri izpolnitvi obrazca podjetje Javušnik d.o.o. zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljni način: ime in priimek, e-mail naslov, telefonska številka. Gre za podatke, ki jih podjetje Javušnik d.o.o. zbira samo, kadar mu to omogočite.

Podjetje Javušnik d.o.o. potrebuje te podatke, da vam lahko odgovori na vprašanje oziroma, da vam izdela informativno ponudbo na podlagi vašega povpraševanja. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali vam odgovoriti na vprašanje. Brez izrecne privolitve, da ste seznanjeni in se strinjate z namenom uporabe podatkov, posredovanje vprašanja in povpraševalnega obrazca ni mogoče. Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve. V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki, poleg osebi, ki bo obdelala vaše sporočilo, izjemoma razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov: ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, administratorju in skrbniku spletne strani. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo.

Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, torej za namen komunikacije po tem, ko prostovoljno vzpostavite stik z nami. Podatki o povpraševanju se hranijo v naši bazi 2 leti po končani komunikaciji; vaši kontaktni podatki pa do preklica.

V kakšnih primerih me bo podjetje Javušnik d.o.o. kontaktiralo?

Podjetje Javušnik d.o.o. vas bo kontaktiralo, če boste posredovali sporočilo preko spletnega kontaktnega obrazca ali če boste oddali povpraševanje.

Zavarovanje osebnih podatkov

Podjetje Javušnik d.o.o. bo varovalo zaupnost posredovanih podatkov v skladu z zahtevami vsakokratno veljavne zakonodaje iz področja varstva osebnih podatkov. Podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne strani ali na kakršenkoli drug način, podjetje ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote, ki je zavarovana z osebnim geslom posameznika. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika spletnega mesta se podatki izbrišejo.

Pravica do obveščenosti

Upravljalec vaših osebnih podatkov je podjetje Javušnik d.o.o., Sv. Vid 24, 2367 Vuzenica, info@javusnik.si, 02 87 644 89. Podjetje Javušnik d.o.o. vam bo na vašo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočilo vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate izbris vaših osebnih podatkov z izpolnitvijo obrazca, ki se nahaja na koncu te strani. Popravek, ali izpis osebnih podatkov lahko zahtevate s sporočilom na info@javusnik.si. Ostala vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko prav tako naslovite na: info@javusnik.si

V primeru, da menite, da so vam z naše strani kakorkoli kršene pravice iz naslova varstva osebnih podatkov, lahko podate pritožbo nadzornemu organu: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

O SPLETNI STRANI

Avtorske pravice

Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, ki so na voljo na spletnem portalu so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.
Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebuje spletna stran, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletne strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Javušnik d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.
Za posamezne enote zbirk spletne strani, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe.

Prepoved iz prejšnjega odstavka se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Uporabnik spletne strani, odgovarja skrbniku ali avtorju vsebin za vso morebitno škodo, ki bi skrbniku oz. avtorju vsebin nastala zaradi kršitev določenih obveznosti oz. omejitev.

Sv. Vid, maj 2018

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podjetje Javušnik d.o.o. skladno s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) obvešča stranke, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanje potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Zahtevajte izbris svojih podatkov

V kolikor želite, da iz naše spletne baze odstranimo vaše osebno podatke, lahko to storite tako, da podate zahtevo za izbris podatkov preko spodnjega obrazca.

Montažne hiše Javušnik

Vaš sanjski dom.

Brezplačen katalog

Zagotovite si svoj izvod kataloga montažnih hiš Javušnik.

manganelo