Nahajate se: SE Javušnik

Naziv operacije: SE JAVUŠNIK

Predmet projekta SE JAVUŠNIK je investicija podjetja Javušnik d.o.o. v sončno elektrarno z nazivno močjo 0,5170 MW, ki je nameščena na lokaciji Sv Vid 24, 2367 Vuzenica. Povprečna ocenjena letna proizvodnja sončne elektrarne je 588.390 kWh. Elektrarna omogoča samooskrbo iz obnovljivih virov energije, s čemer se letno povprečno prihrani 288,31 t CO2. Vrednost operacije znaša 640.843,84 EUR, sofinancirana je v višini 103.408,00 EUR.

Cilj/namen naložbe

Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Trajanje operacije

Začetek operacije: 12.01.2023
Zaključek operacije: 19.10.2023

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada.

http://www.eu-skladi.si/

Montažne hiše Javušnik

Vaš sanjski dom.

Brezplačen katalog

Zagotovite si svoj izvod kataloga montažnih hiš Javušnik.